Rafako i TAURON wracają do rozmów

Rafako- Tauron- rozmowy Grupa Rafako zwróciła się do TAURON Wytwarzanie z propozycją powrotu do negocjacji w sprawie usunięcia wad i usterek bloku w elektrowni Jaworzno. Jak informuje w komunikacie TAURON, strony ustalają termin ich przeprowadzenia. Przedstawiciele TAURON Wytwarzanie wyrazili wstępną zgodę na powrót do rozmów. „Liczymy na poważne rozmowy, zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Warunkiem ich powodzenia jest wycofanie się Rafako z pomysłu dotyczącego nieuzasadnionych roszczeń, wydłużenia gwarancji oraz przedstawienia realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek” – wyjaśnia w komunikacie Trajan Szuladziński, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. TAURON- jak głosi komunikat- na wypadek niepowodzenia rozmów, przygotowuje pakiet rozwiązań wspierających pracowników, podwykonawców oraz samorząd w Raciborzu przed skutkami problemów Rafako. W minionym tygodniu TAURON wezwał RAFAKO do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 1 312 440 218,91zł. Wezwanie wynikało z zapisów kontraktowych, dotyczących budowy bloku w Jaworznie. Ze wstępnych analiz wynika, że błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, układu odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej. Jak napisano w komunikacie TAURONU, spółka od 2014 roku wspierała Rafako przy budowie bloku w Jaworznie, choć wykonawca opóźnił oddanie bloku do użytku o 20 miesięcy. Równocześnie podpisano z raciborską spółką piętnaście aneksów umożliwiających jej zakończenie inwestycji, nie korzystając przy tym z możliwości stosowania narzędzi prawnych. Na takie narzędzia zdecydowano się dopiero wtedy, gdy Rafako nie usunęło stwierdzonych wad i usterek bloku, a ponadto nie przedstawiło nawet planu ich usunięcia, ani koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji bloku w Jaworznie przez służby TAURON Wytwarzanie, blok pracując stabilnie, wyprodukował 1.635 tys. MWh. W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100 procentach dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh. Na terenie składowiska węgla bloku 910 MW zostało zgromadzonych ponad 189 tysięcy ton paliwa, z czego ponad 80 procent pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski znajdującego się w Jaworznie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/tauron.pl/w dyd

facebook
by e-smart.pl