Przedstawiono wyniki badań o marnowaniu żywności w Polsce

Prawie 5 milionów (4 840 946) ton żywności marnuje się rocznie w Polsce. Wyniki badań na ten temat przedstawiły Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Najwięcej żywności marnują jej konsumenci. 60%, czyli blisko 3 milionów ton wyrzucanego jedzenia pochodzi z gospodarstw domowych – mówi doktor Beata Bilska z SGGW. „W jednym gospodarstwie domowym na tydzień marnuje się średnio 3,9 kilogramów żywności. Główne przyczyny marnotrawstwa to zepsucie żywności i przeoczenie jej daty ważności, a także przygotowywanie zbyt dużej ilości jedzenia” – zaznaczyła. Z badań wynika, że w czasie samej produkcji rolniczej marnowane jest około 15% żywności w całym łańcuchu żywnościowym. W czasie przetwórstwa marnuje się około 15%, podczas transportu i magazynowania – mniej niż 1% żywności. Handel odpowiada za straty na poziomie około 7%, a gastronomia niewiele powyżej 1%. Krystian Szczepański – dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego zaznacza, że ważna jest świadomość i zmiana przyzwyczajeń konsumentów. „To, że kupujemy żywność przemyślanie i potem maksymalnie ją wykorzystujemy, przyczynia się do tego, że nasze środowisko jest czystsze, mniej na nie oddziałujemy. Dzięki temu zasoby naszej planety zostaną na dłużej, dla przyszłych pokoleń. Gdy wyrzucamy jedno jabłko, wydaje się, że to mało, jednak gdy zrobi to na przykład każdy mieszkaniec Warszawy, to skala jest ogromna” – dodaje. Prezentację badania połączono z inauguracją kampanii społecznej „Jedz Bez Wyrzutów”. Do tej pory jedyne dostępne dane dotyczące skali strat i marnowania żywności w Polsce pochodziły z bazy Eurostatu z 2006 roku i były to dane wyłącznie szacunkowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa podaje, że na świecie co roku marnuje się 1,3 miliarda ton żywności nadającej się do spożycia, co stanowi 1/3 produkcji żywności na Ziemi. Zaprezentowane dziś badania zrealizowano w ramach projektu PROM. Jest on częścią strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizuje go konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

IAR/#Zielenkiewicz/i wz/w dw/ MG

facebook
by e-smart.pl