Propozycje ustaw dotyczących wolności religijnej Instytutu Ordo Iuris

Ordo Iuris – wolność sumienia – prawo Propozycje ustaw dotyczących korzystania z klauzuli sumienia, pracy kapelanów szpitalnych oraz ograniczeń przeciwpandemicznych w kościołach przedstawił Instytut Ordo Iuris. Według założeń instytutu, mają one pomóc w „pełniejszym urzeczywistnianiu wolności sumienia i religii” w Polsce. Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski powiedział Polskiemu Radiu, że jeden z projektów reguluje zastosowanie klauzuli sumienia w zawodzie farmaceuty czy przedsiębiorcy. Jak wyjaśniał, by zabezpieczyć możliwość swobodnego korzystania z tych swobód obywatelskich, należy wprowadzić ustalenia branżowe, czy w kodeksie pracy. Jak dodał prezes Ordo Iuris, projekt reguluje również granice wolności sumienia, gdy zagrażają one życiu czy zdrowiu człowieka. Jak zaznaczył Jerzy Kwaśniewski, projekt precyzuje pracę kapelanów, dostęp do opieki duszpasterskiej pacjentów i personelu medycznego. Przypomniał, że w czasie pandemii kapelani – formalnie będący pracownikami szpitala – mieli problemy z poruszaniem się między oddziałami, podczas gdy innym pracownikom medycznym i technicznym nie utrudniano swobodnego przemieszczania się po placówce. „Jedna z propozycji legislacyjnych reguluje także kwestię obostrzeń dotyczących praktyk religijnych, jak na przykład ograniczeń liczebności wiernych w świątyniach” – zaznaczył Jerzy Kwaśniewski. Tłumaczył, że zgodnie z konstytucją państwo czy rząd mogą jedynie rekomendować pewne rozwiązania, natomiast decyzje o ich zastosowaniu podejmuje strona kościelna. Inną z propozycji jest wprowadzenie religii na listę dodatkowych przedmiotów maturalnych, co – jak wskazuje instytut – umożliwiałoby wydziałom filozoficznym i teologicznym lepszą weryfikację kandydatów. IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/i wz/w to/

facebook
by e-smart.pl