Promocja książki „Pisma polityczne” Antoniego Anusza – bliskiego współpracownika J.Piłsudskiego

A.Anusz – „Pisma polityczne” – książka „Pisma polityczne” autorstwa Antoniego Anusza – to zbiór najważniejszych publikacji politycznych bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsudskiego. Tom, który ukazał się kilka dni temu, a opracował jego stryjeczny prawnuk Andrzej Anusz, został zaprezentowany w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN. Autor książki wyjaśnia, że zawarł w niej najważniejsze pisma swojego przodka z lat 1919-35. „To są pisma, broszury ale też i książki, które odnoszą się do rzeczywistości politycznej niepodległej Polski. Antoni Anusz był w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 zastępcą członka, a następnie członkiem Rady Obrony Państwa i kierownikiem jej Biura Propagandy Wewnętrznej, więc siłą rzeczy był osobą odpowiedzialną za politykę pewnej propagandy w okresie wojny z bolszewikami. W tym tomie są zebrane broszury z tych lat”. Andrzej Anusz przypomina, że jego pradziadek był niezwykle mocno związany z Józefem Piłsudskim. „Anusz był pod wielkim wpływem Piłsudskiego i w swoich pismach mówił, że historia powinna docenić Józefa Piłsudskiego. Niezwykle ważne były też jego publikacje z lat 1923-26, kiedy Piłsudski pozostawał na marginesie życia politycznego, a on domagał się jego powrotu do aktywnej polityki, co się spełniło. Po 1926 roku redagował pisma marszałka”. Antoni Anusz od 1903 roku był członkiem i bojowcem PPS-u. Za swoją działalność został aresztowany przez władze rosyjskie w 1908 roku i skazany przez Warszawski Sąd Wojenny na 12 lat katorgi, więziony kolejno w Siedlcach, Lublinie, Moskwie i 5 lat w Aleksandrowsku na Syberii. Po powrocie z zesłania został posłem z pierwszego wyłonionego w wolnych wyborach polskiego Sejmu, a po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pełnił szereg funkcji w rządzie i administracji publicznej. Zmarł w grudniu 1935 roku w Warszawie, spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Banach/i pcz/w dwi/

facebook
by e-smart.pl