Prokuratura Krajowa w sprawie skarg ekologicznych na kopalnię „Turów”

Prokuratura Krajowa – opinia – skargi organizacji ekologicznych na kopalnię „Turów” Prokuratura Krajowa wnosi o oddalenie skarg organizacji ekologicznych dotyczących kopalni węgla brunatnego „Turów”. Ekolodzy kwestionowali decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września zeszłego roku w sprawie eksploatacji kopalni. W opinii przesłanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Prokuratura Krajowa oceniła zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni jako niezasadne. Prokuratura uważa, że wbrew twierdzeniom skarżących, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska słusznie uznał raport za dokument dowodzący, że wydobycie w „Turowie” można prowadzić zgodnie z prawem. Według Prokuratury raport powstał po konsultacjach społecznych na podstawie opinii uznanych ekspertów. Prokuratura Krajowa podkreśla, że jeśli organizacje ekologiczne uważają, że działalność kopalni ma wpływ na zły stan budynków w miejscowości Zittau, to powinny to udowodnić. W opinii wskazano też na kluczową rolę kopalni w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju i działania podjęte przez inwestora, aby zminimalizować oddziaływania na środowisko.Informacyjna Agencja Radiowa/ IAR/ #Pieśniewski/w zr

facebook
by e-smart.pl