Projekt uchwały ws. dochodzenia przez Polskę reparacji skierowany do I czytania w Sejmie


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/attesa/template-parts/content-single.php on line 46

Sejm- uchwała- reparacje Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do pierwszego czytania projekt uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Został wniesiony do izby przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. W przedłożonym projekcie Sejm wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom na skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Podkreśla, że agresja niemiecka i zorganizowana przez ten kraj okupacja oraz systemowe ludobójstwo spowodowały w naszej ojczyźnie ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. W uchwale zaznaczono, że Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie. Podkreślono, że nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych Polskim Obywatelom. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona” – zapisano w uchwale. Jednocześnie autorzy projektu przypominają, że straty poniesione w skutek niemieckiej agresji na Polskę w latach 1939-1945 zostały oszacowane przez uznanych ekspertów, a sporządzony raport stanowi punkt wyjścia do prowadzenia stosowanych rozmów bilateralnych. Ich zdaniem powinny one zostać uwieńczone właściwą reakcją rządu Republiki Federalnej Niemiec, która będzie czynić zadość wymogom sprawiedliwości i prawdy. W uchwale podkreślono, że nawiązuje ona do uchwały Sejmu z 10 września 2004 roku w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech. Projekt uchwały ma trafić pod obrady najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 14 września. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl