Program 3 Polskiego Radia: R. Terlecki o A. Poczobucie

Program 3 Polskiego Radia-Terlecki-Poczobut Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówi, że trzeba prowadzić dalsze starania o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Wczoraj białoruski sąd skazał dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na 8 lat kolonii karnej Gość Programu 3 Polskiego Radia powiedział , że panująca w Mińsku dyktatura nie daje wielkich nadziei na poprawę losu prześladowanych przez nią obywateli. Przypomniał, że proces i wyrok może czekać również inną działaczkę polskiej diaspory na Białorusi – Andżelikę Borys, przebywającą w areszcie domowym. „Sytuacja jest niezwykle ponura, niezwykle groźna dla naszych polskich obywateli Białorusi. Bardzo nad tym ubolewamy, ale jesteśmy bezradni” – mówił wicemarszałek. Jego zdaniem, można jedynie liczyć na „opamiętanie albo gruntowną zmianę” w Mińsku. Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w areszcie od 2 lat. Władze zarzuciły mu podżeganie do nienawiści, rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. W swoich publikacjach nazywał agresją i napaścią na Polskę wkroczenie do naszego kraju w 1939 roku Armii Czerwonej oraz opisywał losy działaczy polskiego podziemia zbrojnego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu.Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/PR 3/d to/w mt

facebook
by e-smart.pl