Program 3. Polskiego Radia: M. Woś o projekcie ustawy ws. lasów

PR 3 – Michał Woś – lasy – projekt ustawy Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zapowiedział w Programie 3. Polskiego Radia, że w południe leśnicy oraz politycy Solidarnej Polski przedstawią projekt ustawy dotyczącej lasów. Wiceminister mówi, że to inicjatywa w obronie polskich lasów. „Ruszamy z inicjatywą ustawodawczą. Myślę, że to jest szczególnie ważne, żeby bronić polskich lasów, w obronie polskich lasów. Będą szczegółowe zmiany związane z procedurą w ustawie o lasach, które będą służyły temu, żeby chronić kompetencje w zakresie leśnictwa przed zakusami unijnymi, ale też żeby nie dopuszczać szczucia na leśników” – powiedział Michał Woś. Wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości UE to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską, która zwróciła uwagę na brak możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasów. Sędziowie TSUE uznali, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania w sądzie planów urządzania lasu. TSUE stanął na stanowisku, że plan urządzenia lasu rodzi konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jego legalności. Wcześniej Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów. Zapisano w niej, że leśnictwo miałoby być przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Żeby zmiany mogły być wprowadzone potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów UE. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Ingram/w mt

facebook
by e-smart.pl