Program 1 Polskiego Radia: Szymon Szynkowski vel Sęk o SN

Program 1 Polskiego Radia – Szymon Szynkowski vel Sęk – SN – ustawa Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że zapowiadane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie są czymś nowym. Jego zdaniem niektóre z nich są absurdalne, a część wykracza poza oczekiwania Komisji Europejskiej.Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że pojawiła się poprawka, która sprawia, iż władza ustawodawcza ma wkraczać w orzeczenia sądów, co nie ma nic wspólnego z trójpodziałem władzy. Zdumiewająca zapowiedź poprawki o uchylaniu orzeczeń Izby Dyscyplinarnej – to nie jest wymagane przez KE, Izba została zlikwidowana, a skutki jej działań są możliwe do odwrócenia indywidualnie przez sędziów poprzez wnioskowanie do Izby Odpowiedzialności Zawodowej” – wyjaśnił. Gość Sygnałów Dnia powiedział, że w Senacie zapowiadana jest jeszcze między innymi poprawka, aby izba karna Sądu Najwyższego zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi. O godzinie 11.00 rozpocznie się posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Została ona przyjęta w połowie stycznia przez Sejm. Według rządu ma wypełnić kamień milowy do odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Przewiduje, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zmiany dotyczą też testu niezawisłości i bezstronności sędziego.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR1&wcześniejsze/d Wj/i hk/w wk/i hk

facebook
by e-smart.pl