Program 1 Polskiego Radia: rzecznik rządu o sytuacji w TK

PR1 – rząd – TK – Piotr Müller – KPO Rzecznik rządu Piotr Müller wyraził nadzieję, że jeśli w Trybunale Konstytucyjnym zapadnie rozstrzygnięcie, iż nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest konstytucyjna, to Polska będzie na dobrej drodze, by załagodzić spór z Unią Europejską. W Programie 1 Polskiego Radia zauważył, że obecnie ta sprawa jest zawieszona, z powodu działań niektórych sędziów Trybunału, którzy nie stawiają się na rozprawy. Zaznaczył, że obowiązkiem sędziego jest udział w postępowaniach, a brak uczestnictwa to łamanie obowiązków ustawowych. „Może tam dojdzie do jakiejś głębszej refleksji, mimo wszystko” – powiedział, przyznając, że trudno jest wyciągnąć konsekwencje wobec tego typu zachowań, dlatego dodał, że zajęcie się regulacjami w sprawie konsekwencji wobec takich sędziów będzie wyzwaniem na przyszłą kadencję. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka o godzinie 16 posłowie rozpoczną pracę nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projekt ma odblokować Trybunał Konstytucyjny, który obecnie nie działa prawidłowo z powodu obstrukcji części sędziów. W celu usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego PiS zaproponowało zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału do 9, a także zmniejszenie pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9. Proponowana ustawa – jak zapisano w uzasadnieniu – ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, gdy zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Chodzi m.in. o przypadek, gdy miejsca te pozostaną nieobsadzone albo w razie długotrwałej choroby sędziego lub sędziów. Celem ustawy jest również uniemożliwienie ewentualnych celowych obstrukcji, które – jak tłumaczą autorzy – mogą być destrukcyjne zarówno z perspektywy samej instytucji, jak i całej Rzeczypospolitej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR1/d md/w Wj

facebook
by e-smart.pl