Program 1. Polskiego Radia: Minister M.Maląg o 13. emeryturze

Program 1. Polskiego Radia – M.Maląg – 13. emerytura Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że wypłaty 13. emerytury rozpoczną się w kwietniu. Zaznaczyła jednocześnie, że część świadczeniobiorców może otrzymać wypłaty w maju, albo w czerwcu. Na antenie Programu 1. Polskiego Radia minister Marlena Maląg podkreśliła, że trzynasta emerytura będzie wypłacona w kwocie zwaloryzowanej, czyli 1588 złotych brutto. „Na rękę jest to 1445 złotych, bo odprowadzana jest składka zdrowotna. Jest to świadczenie powszechne, wypłacane każdemu emerytowi. Na 31 marca ustalamy, czy jest prawo do 13. emerytury, czyli czy jest pobierana emerytura, czy też renta socjalna lub rodzinna” – mówiła minister Marlena Maląg. Trzynasta emerytura wypłacana będzie razem ze głównym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Do jej otrzymania uprawnione są osoby otrzymujące emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, renty socjalne, renty rodzinne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia dla niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz zasiłki przedemerytalne.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR1/gov.pl/d kwi/w Wj

facebook
by e-smart.pl