Program 1. Polskiego Radia: minister Anna Moskwa: Fit for 55 to rozwiązanie szkodliwe

PR1 – Anna Moskwa – Fit for 55 Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że unijny pakiet klimatyczny Fit for 55 jest rozwiązaniem szkodliwym, niepodpartym głębokimi analizami społeczno-gospodarczymi. Anna Moskwa mówiła w Programie 1. Polskiego Radia, że Prawo i Sprawiedliwość i polskie władze sprzeciwiają się pakietowi. „Przede wszystkim jest to pakiet, który w swoich uzasadnieniach mówi wyłącznie o celu klimatycznym, nie ma tam głębokich analiz społeczno-gospodarczych” – podkreśliła minister i dodała, że jest to rozwiązanie szkodliwe. Zapowiedziała, że kolejne elementy pakietu będą w razie potrzeby zaskarżane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z odwołaniem się do tego, że pakiet nie został przyjęty w drodze jednomyślności wszystkich krajów Unii. Pakiet Fit for 55 zakłada przyjęcie przez państwa członkowskie regulacji klimatycznych Unii w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie co najmniej o 55 procent do 2030 względem poziomu z 1990 roku, i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Polskie Radio 24/d md/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl