Program 1 Polskiego Radia: dr T. Żukowski o referendum

PR1-T.Żukowski-referendum Politolog, doktor Tomasz Żukowski powiedział, że dzięki udziale w referendum Polacy będą mogli zyskać realny wpływ na to, co będzie się działo w naszym kraju po wyborach. Gość Programu 1 Polskiego Radia podkreślił, że referendum jest narzędziem, które oddaje głos obywatelom. „W wymiarze sytsemowym to referendum jest czymś systemowo nowym. Ono oznacza, że w dniu głosowania ludzie będą wybierać ludzi, którzy mają rządzić Polską, ale jednocześnie będą mogli im wskazać ramy działania, co wolno, ale czego już nie wolno. W wymiarze gospodarki – własność w wymiarze polityki społecznej – wiek emerytalny. Ponadto wymiarze relacji z Unią Europejską, w kwestii polityki migracyjnjej. Dodajmy też tutaj bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa”- tłumaczył doktor Tomasz Żukowski. 15 października – w dniu wyborów parlamentarnych – odbędzie się też referendum. Polacy odpowiedzą na cztery pytania. Jedno z nich brzmi: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”, a kolejne: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR1/wcześn./d kjan/ w zr

facebook
by e-smart.pl