Produkcja przemysłowa w dół

GUS – produkcja przemysłowa – kwiecień Produkcja przemysłowa w kwietniu była niższa o 6,4 procent w porównaniu z tym samym czasem 2022 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Wtedy notowano wzrost o 12,4 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu z marcem wskaźnik spadł o 14,8 procent. Od stycznia do kwietnia produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9 procent niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,9 procent. Z danych GUS wynika poza tym, że spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 23,0 procent, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 19,8 procent, metali – o 16,6 procent, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,7 procent, mebli – o 15,6 procent, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3 procent. Wzrost wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 32,1 procent, w produkcji maszyn i urządzeń – o 12,0 procent, urządzeń elektrycznych – o 10,1 procent, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,0 procent.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komun./#Prostak/i pcz/w wk

facebook
by e-smart.pl