Produkcja budowlano-montażowa w styczniu wzrosła o 2,4 proc. r/r

GUS – produkcja budowlana – styczeń Produkcja budowlano-montażowa w styczniu wzrosła o 2,4 procent licząc rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu z grudniem 2022 roku spadła o 55,1 procent. Przed rokiem spadek wynosił 56,5 procent. W styczniu 2023 roku, w porównaniu do stycznia 2022 roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 15,0 procent oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 7,5 procent . Zmniejszenie wartości prac wystąpiło wśród jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków – o 10,7 procent . W stosunku do grudnia notowano zmniejszenie wartości prac budowlano-montażowych we wszystkich działach sekcji budownictwo. Przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowały spadek – o 66,9 procent , jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne – o 46,9 procent, a podmioty specjalizujące się we wznoszeniu budynków – o 41,8 procent. Produkcja budowlano-montażowa w styczniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 3,5 procent, jak i remontowym – o 0,9 procent.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komun./#Prostak/i pcz/w zr

facebook
by e-smart.pl