Prezydent podpisał ustawę o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

prezydent – Instytut Rozwoju Języka Polskiego – św. Maksymilian Kolbe – ustawa Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jej celem jest utworzenie instytutu zajmującego się wspieraniem rozwoju języka polskiego za granicą. Instytucja będzie mieściła się w Warszawie. Według ustawy do zadań instytutu będzie należało między innymi wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii, wzmacnianie współpracy z nią, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego jako obcego. W celu realizacji tych zadań będzie możliwość utworzenia oddziałów zamiejscowych poza granicami Polski. Instytut będzie mógł ustanawiać i finansować stypendia dla zaangażowanych w podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z ojczyzną lub zaangażowanych w nauczanie języka polskiego. W ustawie przewidziano również możliwość wsparcia przez Instytut przedsięwzięcia na rzecz wspierania rozwoju języka polskiego za granicą – w formie dotacji celowej lub nieodpłatnego użyczenia nieruchomości instytutu. Podpisana ustawa ustala na lata 2022-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie instytucji. W bieżącym roku wyniesie on 14 milionów 925 tysięcy złotych, a w kolejnych latach – 92 miliony 400 tysięcy.IAR/prezydent.pl/d OW/w hm

facebook
by e-smart.pl