Prezes ZG ŚZŻAK Teresa Stanek w 70. rocznicę zamordowania generała Fieldorfa „Nila”

gen. August Emil Fieldorf „Nil” – 70. rocznica śmierci – Teresa Stanek Przy murze Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przy tablicy Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, upamiętniono 70. rocznicę śmierci generała. Jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego, dowódca Kedywu i konspiracyjnej organizacji NIE, został powieszony w piwnicach mokotowskiego więzienia 24 lutego 1953 roku. „Choć miejsce pochówku generała nie zostało dotąd odnalezione, to ważna jest pamięć w naszych sercach” – powiedziała prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej porucznik Teresa Stanek. „Jeśli nie wiemy, gdzie zapalić światło, to zapalamy w naszych sercach”- mówiła. Zaznaczyła, że żołnierze z Armii Krajowej ginęli nie tylko za walkę, ale za milczenie, także gdyby nie milczenie generała Fieldorfa zginęłoby wielu ludzi. Żyją, dlatego, że nie zdradził, dlatego, że milczał. Teresa Stanek podkreśliła, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dawna mokotowska katownia, w której ginęli żołnierze AK ma szczególną wymowę. „Postawiłabym tu znak STOP: przechodniu zatrzymaj się na minutę, może na sekundę i milcz, bo żadne słowa nie oddają tego, co tu się stało” – mówiła Teresa Stanek. „Zatrzymajmy się tu chociaż na chwilę, proszę o to jako jeden z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej” – zaapelowała. W ramach obchodów złożono również kwiaty na symbolicznym grobie generała na Powązkach Wojskowych oraz na warszawskim Gocławiu przy pomniku generała Augusta Fieldorfa „Nila”. Uroczystości zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej. W uroczystościach uczestniczyli także żołnierze Jednostki Wojskowej NIL, stacjonującej w Krakowie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl