Prezentacja książki prof. Wojciecha Roszkowskiego „Orzeł, Lew i Krzyż”

prof. W. Roszkowski – książka – „Orzeł, Lew i Krzyż” Profesor Wojciech Roszkowski powiedział, że dzięki budowaniu podstaw porozumienia i zrozumienia przyszłość Trójmorza może być lepsza. W warszawskiej Strefie Wolnego Słowa zaprezentowano pierwszy tom książki naukowca „Orzeł, Lew i Krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza”. Pozycja opisuje historię państw i narodów Międzymorza, które ostatnie wieki spędziły w starciu potęg niemieckiej i rosyjskiej, a wcześniej tureckiej. Profesor Wojciech Roszkowski wyjaśnił, że celem dwutomowej publikacji jest między innymi wzajemne poznanie tożsamości tych krajów. „To jest praca, w której staram się pokazać korzenie tożsamości tych krajów, pokazując pewne ważne zjawiska i postaci reprezentatywne dla tych krajów, z których przedstawiciele tych narodów są dumni i uważają, że to są ich bohaterowie” – wyjaśnił. Historyk podkreślił, że celem jest lepsze zrozumienie, by budować projekt Trójmorza, jeśli chodzi o jego elity, ale też gospodarkę, infrastrukturę, społeczeństwa. Autor książki podkreślał, że obecnie na tym terenie mieszkają narody, które łączy wspólne doświadczenie historyczne, ale często dzieli nieznajomość sąsiednich kultur i tradycji. Pierwszy tom obejmuje historię krajów Trójmorza od ich zarania do początku XX wieku. Drugi tom natomiast skupi się na ostatnich stu latach i czasach współczesnych. Tam szerzej będzie o Białorusi, Ukrainie czy Mołdawii. Autor wyraził opinię, że obecnie Ukraina stała się czynnikiem, który może bardzo silnie zmienić sytuację Trójmorza, dlatego że osłabią Rosję, odrodzi samą Ukrainę, a może też przemienić Białoruś. Pisząc w drugim tomie o Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, profesor przedstawiał ewentualne prognozy dla Białorusi po zakończeniu wojny na Ukrainie. Jego zdaniem dyktatura Aleksandra Łukaszenki nie osłabiła ducha Białorusinów, dlatego prezydent kiedyś odejdzie, a Białoruś odrodzi się jako kraj prozachodni. Celem dwutomowej publikacji jest między innymi wzajemne poznanie i wytworzenie świadomości wspólnego interesu ponad podziałami, niezależnie od projektów politycznych czy gospodarczych. Ilustrowane dzieło profesora Roszkowskiego wypełnia lukę informacyjną i badawczą oraz prezentuje punkt widzenia Polski na region Międzymorza. Drugi tom ukaże się wiosną tego roku.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek/w Wj

facebook
by e-smart.pl