Premier i ministrowie o komputerach dla uczniów szkół podstawowych

MEN – M. Morawiecki – P. Czarnek – J. Cieszyński – komputery – szkoły – program – rząd Rząd poinformował, że jesienią bieżącego roku uczniowie idący do klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymają nieodpłatne laptopy do nauki. W sumie do dzieci za kilka miesięcy ma trafić 370 tysięcy komputerów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do 370 tysięcy uczniów klas czwartych polskich szkół trafi sprzęt komputerowy. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu podkreślił, że komputery to teraz niezbędne instrumenty do nauki, a rząd – poprzez swoje działania – dąży do zapewnienia równych szans wszystkim uczniom. „To jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej, jak również kolejny argument za wdrożeniem Krajowego Programu Odbudowy, ponieważ czerpiemy z różnych programów cyfrowych w nim zawartych” – dodał. Premier podkreślił, że polska młodzież musi mieć kompetencje cyfrowe, aby poruszać się w wirtualnym świecie i korzystać z dobrodziejstw współczesnego systemu edukacji. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w zeszłym roku 218 tysięcy uczniów z terenów popegieerowskich otrzymało nowoczesny sprzęt do nauki. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyjaśnił, że laptopy mają służyć uczniom również na kolejnych etapach edukacji. Dodał, że obecny rząd od lat przeznacza znaczne środki na wprowadzanie do szkół najnowszych technologii. „Ostatnie dwa lata to pięć miliardów złotych na nowoczesną szkołę. Oprócz laboratoriów przyszłości mamy program uzupełniający: mobilne laboratoria przyszłości. Szesnaście zespołów edukatorów, którzy jeżdżą od września 2022 roku, odwiedzili już 700 szkół i przeszkolili 40 tysięcy uczniów po to, żeby ten sprzęt, który trafił do szkół był wykorzystywany jak najefektywniej. Ten program będziemy kontynuować” – mówił. Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński powiedział, że wszyscy uczniowie idący do czwartej klasy szkoły podstawowej otrzymają laptopy. Środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem Janusz Cieszyński wyjaśnił, że uczniowie czwartej klasy umieją już czytać i pisać, a więc łatwiej im będzie nauczyć się posługiwać laptopem. Podkreślił, że uczniowie otrzymają laptopy na własność. „To, co zrobiliśmy w ramach programu dla dzieci rodzin popegieerowskich, zdało egzamin. Chcemy uczyć odpowiedzialności. Chcemy uczyć, tego, że to nie jest sprzęt wypożyczony, to jest sprzęt, który ma zostać z dzieckiem na przyszłe lata jego nauki. Do korzystania w szkole i w domu” – mówił Janusz Cieszyński. Na konferencji po posiedzeniu premier przekazał, że w ubiegłym roku szkoły na obszarach popegieerowskich otrzymały komputery dla około 218 tysięcy uczniów. Wsparcie ma wyrównać szanse w edukacji dla osób mieszkających w mniej zamożnych regionach.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/zbiorcza/d mile/w hm

facebook
by e-smart.pl