K. Bosak (Konfederacja) – wystąpię o spotkanie z prezydentem ws. resetu konstytucyjnego

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak chce spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie proponowanego przez jego ugrupowanie „resetu konstytucyjnego”. Wstępnie miałby on polegać na wprowadzeniu poprawek do Konstytucji, które pozwolą wygasić, zresetować najważniejsze instytucje – Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy.

Krzysztof Bosak zapowiedział to w Programie 1. Polskiego Radia i wyjaśnił, że wystąpi o takie spotkanie po powrocie Andrzeja Dudy z Afryki. Dodał, że nie ma złudzeń, iż wypracowanie kompromisu będzie trudne. „Każda partia będzie w ten pomysł poprawek konstytucyjnych próbowała wpisać swoją agendę polityczną. Natomiast tak się dobrze składa, że akurat my jako Konfederacja nie należymy ani do obozu sędziów z Iustitii, ani do obozu sędziów, którzy podpowiadali ministrowi Ziobrze, jak rozegrać tych drugich i przejąć sądownictwo” – wyjaśnił. Zapewnił, że Konfederacja będzie bardzo surowo recenzować i przedstawiać, jak jej zdaniem wygląda rozsądny kompromis. „Którego potrzebujemy po to, żebyśmy nie żyli w chaosie prawnym, żeby nie powiedzieć anarchii” – mówił wicemarszałek Sejmu.

Dwa tygodnie temu gotowość do rozmów o zmianie konstytucji zadeklarował premier Donald Tusk, choć zwrócił uwagę, że do zmiany ustawy zasadniczej potrzebna jest określona większość parlamentarna. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe chce wpisać do ustawy zasadniczej rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Zmianę konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Wcześniej wicemarszałek Sejmu z Konfederacji powiedział w PR1, że jego zdaniem przepisy kodeksu wyborczego należy uzupełnić, ponieważ obecnie nie reguluje on postępowania w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy uchyli postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posłów. Podobnie w ocenie Krzysztofa Bosaka, doprecyzowania wymagają przepisy o wykonywaniu prawa łaski prezydenta.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/w Wj/MG

facebook
by e-smart.pl