Posłowie zajmą się poprawą bezpieczeństwa na drogach

Dziś po południu (o godzinie 15) Sejmowa Komisja Infrastruktury zajmie się projektem ustawy, której zapisy mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jednym z najważniejszych celów regulacji jest ochrona pieszych, a także ograniczenie liczby wypadków drogowych. Pierwsza zmiana dotyczy zachowania się przed przejściem dla pieszych. Obowiązkiem kierowcy będzie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów. W projekcie nowych przepisów znajduje się zapis, że pieszy także musi zachować szczególną ostrożność przed wejściem na pasy. W projekcie zaproponowano regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie przechodzenia przez jezdnię z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń uniemożliwiających prawidłową percepcję. Rozwiązanie to ma wpłynąć na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kolejne rozwiązanie ma zapobiec tak zwanej jeździe na zderzaku. Autorzy przepisów argumentują, że zachowanie zbyt małego odstępu pomiędzy pojazdami często bywa przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W projekcie zaproponowano, aby na drogach szybkiego ruchu bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Jednym z zapisów, które ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, jest zrównanie limitu prędkości w ciągu dnia i w nocy. Przez całą dobę limit ten będzie wynosił 50 kilometrów na godzinę. Resort infrastruktury argumentuje, że różnica prędkości między 50 i 60 kilometrów na godzinę ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.

.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/#Pszoniak/i ms/w kry/ MG

facebook
by e-smart.pl