Portal „i.pl”: Rzecznik IPN – Środowiska lewicowenie zmienią pozytywnego odbioru Żołnierzy Niezłomnych

Portal „i.pl” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – IPN – rzecznik Rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej wyraził przekonanie, że pomimo tego, iż działacze lewicowi będą nazywać Żołnierzy Wyklętych „przeklętymi” lub bandytami, nie uda im się zmienić pozytywnego odbioru masowego ruchu patriotycznego, który funkcjonował w latach 1944-1956. W rozmowie z portalem i.pl w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych doktor Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, żeżołnierze podziemia antykomunistycznego byli niewygodni zarówno dla komunistów w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, są również niewygodni dla środowisk lewicowych obecnie. Historyk przypomniał, że masowy, bo liczący nawet do 200 tysięcy osób ruch stworzony przez ludzi kierujących się dewizą „Bóg, honor, ojczyzna”, gotowych do ponoszenia ofiary życia, piętnujących kolaborację z Sowietami i wyrażających jasno sprzeciw wobec narzuconej przez Moskwę komunistycznej władzy, budził jej obawy jako zagrożenie. Naukowiec zwrócił uwagę, że komuniścinie tylko zabijali Żołnierzy Wyklętych, ale także próbowali całkowicie wymazać pamięć o nich. Rafał Leśkiewicz dodał, że była to takżechęć zatarcia śladów po zbrodniach, których komuniści dokonali na żołnierzach podziemia niepodległościowego. „Warto pamiętać, że już od 1944 roku, czyli momentu konstytuowania tak zwanej Polski Lubelskiej, przez kolejne lata w Polsce wprowadzano i stosowano represyjne prawo dekretowe. Przewidywało ono karę śmierci za bardzo wiele wystąpień przeciwko komunistycznej władzy. Nawet w imię tego komunistycznego, nielegalnego prawa, komuniści to prawo łamali, skazując na śmierć i zapomnienie żołnierzy podziemia. Procesy, które się wówczas toczyły, nie miały nic wspólnego z praworządnością. Były to procesy o charakterze propagandowym, pokazowym, często prowadzone w trybie doraźnym. Wyrok był już znany w momencie rozpoczęcia rozprawy. Żołnierze podziemia niepodległościowego w trakcie śledztwa byli maltretowani, bici, poniżani, katowani czy torturowani przy użyciu rozmaitych brutalnych metod śledczych. Następnie skazywani byli albo na długoletnie więzienie albo na karę śmierci. Bardzo często po wykonaniu kary śmierci chowani byli w bezimiennych mogiłach, tak by wszyscy o nich zapomnieli. Dokonywano na tych ludziach zbrodni sądowych. Ta historia dla komunistów czy pogrobowców komunistów jest nadal bardzo niewygodna” – powiedział rzecznik IPN portalowi „i.pl”. Historyk dodał, że „pogrobowcy komunistów” kontynuują ideę zacierania pamięci o działaniach podziemia antykomunistycznego w Polsce. „Jedna z osi przekazu formułowana przez lewicowych publicystów, polityków czy też historyków, pokazuje, że podziemie antykomunistyczne tak naprawdę miało wymiar działań antyustrojowych, bo przecież Polska została uznana w granicach ustalonych w 1945 roku” – wskazał rzecznik. Dodał, że pojedyncze przykłady działań żołnierzy podziemia, które zakończyły się np. śmiercią niewinnych osób to dla nich wystarczający argument, żeby podważać cały sens i istotę funkcjonowania podziemia antykomunistycznego. Doktor Rafał Leśkiewicz wyraził przekonanie, żedla środowisk lewicowych niewygodne jest także wzorotwórcza rola żołnierzy podziemia antykomunistycznego i pojawienie się środowiska utożsamiającego się z ideałami takich osób jak Pilecki, Łupaszka, Inka czy Zapora.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/i.pl/d jl/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl