Ponad 63 tys. osób ze świadczeniem Mama 4+

Od początku działania programu „Mama 4+” do końca lutego tego roku skorzystało z niego ponad 63 tysiące osób – informuje resort rodziny i polityki społecznej. Zdecydowaną większość – około 39,1 tysięcy – stanowią świadczenia dopełniające, które uzupełniają emerytury niższe niż minimalne. Program „Mama 4+” przewiduje wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS lub w oddziale KRUS.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/i ms/w kj/ MG

facebook
by e-smart.pl