Ponad 336 mln zł dla samorządów z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe

Ministerstwo Infrastruktury – samorządy – subwencja – inwestycje drogowe Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że przekaże samorządom 336 milionów złotych na inwestycje drogowe z tegorocznej rezerwy subwencji ogólnej. Zespół do spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział tych środków. W sumie dofinansowanie uzyska 95 jednostek samorządu terytorialnego – 15 województw, 34 miasta na prawach powiatu oraz 46 powiatów. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że środki przekazano zgodnie z priorytetami uzgodnione z samorządami – to budowa, przebudowa bądź remont wiaduktów, mostów, obwodnic, dróg, a także dostosowanie tych ostatnich do nośności co najmniej 11,5 tony. „Wszystkie 95 wniosków wpisuje się właśnie w te priorytety” – powiedział Rafał Weber. Wiceminister zastrzegł, że kwota dofinansowania nie jest jeszcze ostateczna i może być wyższa, ponieważ resort miał „niepisaną umowę” ze stroną samorządową, w której obiecał, że jeśli po podliczeniu wszystkich wniosków okaże się, że kwota dofinansowania będzie niższa od maksymalnej, czyli 50 procent, to ministerstwo postara się ją uzupełnić. „Okazało się, że potrzebujemy jeszcze 39 milionów złotych, aby właśnie każdy z tych 95 samorządów mógł uzyskać wartość 50 procent dofinansowania. Jesteśmy w trakcie uzgadniania tego z Ministerstwem Finansów” – dodał Rafał Weber. Aktualna średnia wartość dofinansowania to 45 procent wartości inwestycji. Największe dofinansowanie na pojedynczą inwestycję otrzyma miasto Zielona Góra – 35,6 miliona złotych. Środki pójdą na budowę nowych wiaduktów w ciągu ulicy Zjednoczenia. Stare, które powstały w tym miejscu pod koniec lat 70. ubiegłego wieku były w złym stanie technicznym, dlatego jeden z nich został już wyburzony. W podziale na województwa najwięcej środków przyznano na Mazowszu – 57,2 miliona złotych na wsparcie 11 inwestycji.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl