Polskie Radio 24: wiceminister M. Gróbarczyk o terminalu paliwowym w Szczecinie

PR24 – M. Gróbarczyk – termial paliwowy – prawo pierwokupu Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że obowiązkiem rządu jest prowadzenie regulacji, które zabezpieczą przed wrogim przejęciem prywatnego terminala paliwowego w Szczecinie. W „Pulsie Biznesu” i „Głosie Szczecińskim” pojawiły się artykuły o możliwym przejęciu tego obiektu przez Białoruś. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że choć terminal jest w rękach prywatnych, to istnieje nadrzędna zasada prawa pierwokupu. „Mamy już jedną regulację, dotyczącą terenów portowych. I tutaj prawo pierwokupu ma zarząd portu, jeśli chodzi właśnie o zbycie majątku. Zresztą rzecz – myślę – niezwykle dziwna, że tak strategiczne tereny kiedyś w ramach prywatyzacji trafiły w ręce prywatne” – powiedział Marek Gróbarczyk. Wiceminister dodał, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu prawo pierwokupu dla zarządu portów zostało przegłosowane, choć – jak wskazał – Platforma Obywatelska chciała te regulacje „bezwzględnie zablokować”. Wiceminister infrastruktury podkreślił, że każdy teren portowy, który jest sprzedawany, trafia do zarządu portu. Jak zapewnił, obecnie rząd pracuje nad rozwiązaniami, które nie pozwolą na wrogie przejęcie udziałów firm, funkcjonujących na polskim nabrzeżu. „To jest niezwykle istotne pod kątem tego, co dzieje się w Szczecinie” – podkreślił Marek Gróbarczyk. Prawo pierwokupu zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Głosi ono, że „objęte nim rzeczy mogą być sprzedane osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona”.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR24/sip.lex.pl/d pr/w zr

facebook
by e-smart.pl