Polskie Radio 24: wiceminister A. Mularczyk o reparacjach

PR24 – A. Mularczyk – reparacje – Niemcy Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że wystąpienie do Niemiec o odszkodowania za II wojnę światową było potrzebne dla relacji pomiędzy naszymi krajami. Gość Polskiego Radia 24 wyraził żal, że stało się to tak późno, ponieważ konsekwencje II wojny światowej odczuwamy do dzisiaj, poprzez niższy poziom rozwoju gospodarczego, niższą demografię czy konieczność emigracji zarobkowej. „To, że dziś cały czas musimy gonić kraje Europy Zachodniej, w tym Niemcy, które otrzymały plan Marshalla jest właśnie wynikiem nierozliczenia się ze skutków drugiej wojny światowej” – mówił Arkadiusz Mularczyk. Zdaniem wiceszefa MSZ Niemcy powinny podjąć dialog z Polską w tej sprawie i utworzyć fundusz reparacyjny. „Będziemy dalej umiędzynarodawiać tę sprawę” – zapowiedział Arkadiusz Mularczyk. We wrześniu zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Polska domaga się odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bilionów złotych. W październiku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w tej sprawie do władz w Berlinie. Na początku stycznia do MSZ wpłynęła odpowiedź Niemiec na notę. Berlin stwierdził, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd Niemiec nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR24/d OW/w Wj

facebook
by e-smart.pl