Polskie Radio 24: Paweł Sałek o lasach w Polsce

Polskie Radio 24 – P.Sałek – lasy – UE Specjalista do spraw ochrony środowiska i energetyki, doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że obecnie funkcjonująca ustawa o lasach przynosi wymierne i pozytywne efekty w postaci dobrego gospodarowania zasobami leśnymi. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi polityków Solidarnej Polski, którzy wspólnie z leśnikami chcą przestawić projekt ustawy dotyczącej lasów. Miałby on uniemożliwić „zawłaszczenie polskich kompetencji w zakresie leśnictwa przez Unię Europejską”. Na antenie Polskiego Radia 25 Paweł Sałek przypomniał, że regulacje proponowane w nowym traktacie unijnym pozwalałby Komisji Europejskiej na wpływanie na decyzje dotyczące gospodarki leśnej w krajach członkowskich. Zwrócił jednocześnie uwagę, na fakt, że lasy zajmują jedną trzecią powierzchni naszego kraju. „Czy państwo, które jest w Unii Europejskiej jakim jest Polska, będzie miało prawo do tego, żeby w sposób indywidualny, samodzielnie kształtować politykę leśną, przyrodniczą i środowiskową, czy będziemy mieć narzucane dyspozycje, monitoring, wymagania czasami kompletnie niezrozumiałe od strony przyrodniczej?” – mówił Paweł Sałek. Zaznaczył również, że niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący planów urządzania lasu jest wkroczeniem w kompetencje naszego kraju dotyczące tej kwestii. Wyrok unijnego trybunału to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską, która zwróciła uwagę na brak możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasów. Sędziowie europejskiego trybunału uznali, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania w sądzie planów urządzania lasu. TSUE stanął na stanowisku, że plan urządzenia lasu rodzi konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jego legalności. Wcześniej Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów. Zapisano w niej, że leśnictwo miałoby być przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Żeby zmiany mogły być wprowadzone potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów Wspólnoty.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR24/wcześn./d kwi/w hm

facebook
by e-smart.pl