Polskie Radio 24: P. Sałek o sporze z Komisją Europejską dotyczącym lasów

PR24 – P. Sałek – prezydent – KE – TSUE Doradca prezydenta Paweł Sałek mówił w Polskim Radiu 24, że orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości, w którym Polska przegrała spór z Komisją Europejską dotyczący lasów, może nieść zagrożenia dla krajowego systemu ochrony przyrody. Sędziowie TSUE uznali, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasów. Paweł Sałek podkreślał, że cały model funkcjonowania przyrody w Polsce jest oparty o rdzeń, jakim są lasy, które stanowią jedną trzecią terytorium naszego kraju, i które w dużej części są państwowe. Jego zdaniem, poprzez ten wyrok Komisja Europejska będzie w sposób drastyczny i brutalny, poprzez monitoring i zaangażowanie różnego rodzaju aparatu urzędniczego, wpływać na to w jaki sposób Polacy mają dbać o swoje zasoby przyrodnicze. „To się dzieje w momencie, kiedy my te wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt występujących w Polsce mamy zachowane – te gatunki, które wyginęły na terenie Europy Zachodniej” – mówił Paweł Sałek. Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczyły braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasów. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przyznał dziś jej rację. Stanął na stanowisku, że plan urządzenia lasu rodzi konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jego legalności. „Odpowiada to postanowieniom konwencji z Aarhus, które przyznają członkom zainteresowanej społeczności dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym, niezależnym i bezstronnym organem powołanym z mocy ustawy. Trybunał przypomniał jednocześnie, że dostęp do sądu musi spełniać wymogi jasności i precyzji i nie może być obwarowany dodatkowymi kryteriami” – uznał unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR24/d OW/w dyd

facebook
by e-smart.pl