Polskie Radio 24. Minister P. Czarnek: Egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń

Czarnek – edukacja – egzamin ósmoklasisty Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w Polskim Radiu 24, że tegoroczne egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń. Dzisiaj uczniowie zdawali ostatni egzamin- z języka obcego nowożytnego. Prawie 98 procent wszystkich ósmoklasistów wybrało język angielski. Minister Przemysław Czarnek powiedział, że w tym roku po raz pierwszy udało się uniknąć wszelkich nieprawidłowości podczas sprawdzianów. „Nigdzie nie doszło do wycieku arkuszy egzaminacyjnych. Nie było też sytuacji fałszywych alarmów bombowych, do których dochodziło w przeszłości”- mówił. Minister podziękował komisjom egzaminacyjnym, dyrektorom, nauczycielom i służbom porządkowym za organizację i i zapewnienie bezpieczeństwa podczas egzaminów. . Sprawdzian z języka obcego nowożytnego, to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę- z matematyki. Napisanie egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły średniej. Wyniki będą znane 3 lipca. Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia z tymi wynikami 6 lipca.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR24/d jo/w dyd

facebook
by e-smart.pl