Polskie Radio 24: europoseł Z. Kuźmiuk o pozwie KE ws. Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Radio 24 – Zbigniew Kuźmiuk – Komisja Europejska – TK Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że Komisja Europejska podejmuje próbę bardzo głębokiej ingerencji w sprawy państwa polskiego. W ten sposób odniósł się do złożenia przez Komisję pozwu przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującymi pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym. Zbigniew Kuźmiuk mówił w Polskim Radiu 24, że szczególnie niepokojące jest poddawanie przez KE w wątpliwość składu Trybunału Konstytucyjnego, w tym kwestionowanie procedury wyboru przewodniczącej TK Julii Przyłębskiej. „Moim zdaniem jest to próba bardzo głębokiej ingerencji w polskie sprawy. O ile sam wniosek dotyczący tych rozstrzygnięć to, można powiedzieć, normalna procedura naruszeniowa, o tyle zawartość uzasadnienia jest ze wszech miar niepokojąca” – zaznaczył. Komisja rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w grudniu 2021 roku, pół roku później wysłała upomnienie, bo uznała odpowiedź władz w Warszawie za niewystarczającą. Wczoraj przeszła do trzeciego etapu, jakim jest skarga do unijnego Trybunału, który rozstrzygnie, czy doszło do złamania europejskiego prawa. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Polskie Radio 24/d md/w zr

facebook
by e-smart.pl