Konieczność wspierania małżeństw i rodzin na emigracji

Na szczególne zainteresowanie zasługuje towarzyszenie młodym małżeństwom i małżeństwom przeżywającym trudności – to jeden z głównych wniosków zebrania plenarnego Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, organu zajmującego się duszpasterstwem Polaków na emigracji.

Uczestnicy zebrania zgodzili się, że na szczególną uwagę zasługuje towarzyszenie młodym małżeństwom, małżeństwom przeżywającym trudności, a także tzw. małżeństwom mieszanym. „Towarzyszenie winno mieć charakter praktyczny, ewangelizacyjny i formacyjny oraz dokonywać się z pokorą, prawdą i miłością. Zwrócono uwagę, że pierwszymi duszpasterzami małżeństw są sami małżonkowie, duchowni pełnią funkcje pomocniczą” – pisze Rada.

Komisja ds. Małżeństw i Rodzin, działająca przy Radzie, zobowiązała się do przygotowania konspektu dot. form duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwom polonijnym. Polskiej.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komunikat/d md/w dw/MG

facebook
by e-smart.pl