Politechnika Warszawska: Zmarł prof. Władysław Findeisen, rektor uczelni w latach 1981-1985

Politechnika- profesor Władysław Findeisen- śmierć Zmarł profesor Władysław Findeisen – rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985.”Na kartach historii Uczelni zapisał się jako wybitny patriota, świadomy misji uczelni wypełnianej niezależnie od okoliczności. W naszej pamięci pozostaną jego odwaga, mądrość i życzliwość”- napisano w komunikacie uczelni, informującym o śmierci profesora. Wiadomość o śmierci Władysława Findeisena podaje także Muzeum Powstania Warszawskiego. „Z wielkim smutkiem żegnamy Władysława Findeisena ps. Władek, żołnierza Batalionu „Oaza”. Jako Powstaniec przeszedł szlak bojowy: Śródmieście Południe Mokotów – Las Kabacki – Sadyba – Mokotów. Jego brat Stanisław był żołnierzem 2. kompanii Batalionu AK „Zośka”. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego Władysław Findeisen trafił do niewoli niemieckiej. Do Polski powrócił w grudniu 1945 r. W 1949 r. ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Późniejszy rektor Politechniki Warszawskiej, senator, od czerwca 2020 r. Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy. Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Cześć jego pamięci!”- napisano w komunikacie Muzeum. Profesor Władysław Findeisen urodził się 28 stycznia 1926 w Poznaniu. Szkołę powszechną ukończył Warszawie. Podczas okupacji kontynuował naukę w ramach tajnego nauczania w Liceum im. Stanisława Staszica. W maju 1944 roku zdał maturę, a potem wstąpił do Armii Krajowej. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim – uczestniczył w walkach w Śródmieściu i na Mokotowie. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Niemczech. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w grudniu 1949 roku. W 1954 roku obronił doktorat, w 1957 roku został docentem, w 1962 roku – profesorem nadzwyczajnym, a w 1971 – profesorem zwyczajnym. Jako adiunkt zorganizował na Wydziale Łączności Katedrę Automatyki i Telemechaniki, którą kierował od 1955 roku. Katedra została przekształcona w 1971 roku w Instytut Automatyki, profesor Władysław Findeisen kierował nim do 1981 roku. 11 kwietnia 1981 roku profesor został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej. Były to pierwsze po wieloletniej przerwie wolne wybory władz uczelni. Kadencja przypadła na trudny czas dla Polski i środowisk akademickich. Rektor Findeisen odegrał istotną rolę w zażegnywaniu konfliktów związanych ze strajkami studenckimi jesienią 1981 roku, a następnie przeprowadził naszą Uczelnię przez okres stanu wojennego. W 1985 r., z powodów politycznych, został odwołany ze stanowiska przez Ministra Szkolnictwa Wyższego. W późniejszych latach profesor Findeisen był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990), członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie (1988-1990), uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu (1989), a w latach 1989-93 senatorem. W latach 1991-2009 był prezesem reaktywowanej Kasy im. Józefa Mianowskiego. Przyczynił się do rozwinięcia programu stypendiów na staże w Polsce dla naukowców z zagranicy, zwłaszcza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Profesor Władysław Findeisen został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Medalem „Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu”. W 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. W swojej działalności naukowej początkowo zajmował się teorią i techniką regulacji automatycznej, a od początku lat 70. – wielopoziomowymi i wielowarstwowymi układami sterowania. Wraz z zespołem rozwinął teorię sterowania hierarchicznego w stanach ustalonych, mającą m.in. znaczenie dla systemów sterowania procesami technologicznymi przemysłu chemicznego i pokrewnych. Był autorem lub współautorem około 80 artykułów naukowych oraz 6 książek, promotorem 37 doktorów. Otrzymał cztery doktoraty honoris causa: City University w Londynie (1984), Politechniki Warszawskiej (1996), Politechniki Gdańskiej (1997) i Technische Universität Ilmenau (1998).IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/pw.edu.pl, 1944.pl/w dyd

facebook
by e-smart.pl