PLL LOT nagrodził najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie

LOT – prace dyplomowe – lotnictwo – nagrody Polskie Linie Lotnicze LOT nagrodziły autorów najlepszych prac dyplomowych poświęconych lotnictwu. W siedzibie spółki odbyła się gala, podczas której ogłoszono laureatów drugiej edycji konkursu. Osobno oceniano prace licencjackie i magisterskie. Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich zdobyła absolwentka Politechniki Rzeszowskiej Aleksandra Pasik. Autorka skupiła się na rozwiązaniach problemu niekorzystnego oddziaływania na środowisko faz startu i lądowania samolotów. Opracowała projekt dotyczący ukształtowania trajektorii lotu w fazie podejścia końcowego, co – jak udowodniła – ma wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji. Tematem innych nagrodzonych prac była między innymi przyszłość lotnictwa w Polsce po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego czy analiza pracy personelu pokładowego. Do udziału w zmaganiach zaproszeni zostali absolwenci wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych studiów I oraz II stopnia, a także studiów podyplomowych. Konkurs skierowany był do autorów prac, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z lotnictwem pasażerskim oraz cargo. Prace można było zgłaszać do końca września ubiegłego roku. Eksperci oceniali ich poziom m.in. pod kątem: oryginalności i stopnia trudności podejmowanej tematyki, zbieżności z tematyką lotniczą, trafności i poprawności zastosowanych metod badawczych. Dla kapituły ważna była również aktualność podejmowanej problematyki, w tym uwzględnienie bieżącej sytuacji w branży lotniczej oraz możliwość zastosowania wyników pracy w praktyce biznesowej. Zwycięzcy otrzymali nagrody, w tym 3-miesięczny staż w PLL LOT.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Pszoniak/i pcz/ w Wj

facebook
by e-smart.pl