PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zaproponowano 27 zmian w prawie. Posłowie proponują obniżenie stawki podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 do 5 procent, zwiększenie o 50 procent kwoty przychodów, do której możliwe jest opłacanie podatku ryczałtowego z 2 do 3 milionów euro, zniesienie limitu czasowego korzystania z tak zwanego małego ZUSu plus czy określeniu rocznego – w miejsce miesięcznego – progu, do którego możliwe prowadzenie tak zwanej działalności nieewidencjonowanej.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekazał, że ze 100 do 300 tysięcy zwiększony ma być próg dla prowadzenie uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe, złagodzona ma być forma, która musi być zachowana przy zawieraniu umowy leasingu – w miejsce obowiązującej pod rygorem nieważności formy pisemnej proponuje się wprowadzenie formy dokumentowej.

Ma być też wprowadzona możliwość czasowego wycofania z ruchu dowolnego pojazdu, częściowo zniesiony ma być obowiązek uzyskiwania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego przy obrocie nieruchomościami nabytymi w drodze dziedziczenia bądź darowizny.

Pojawić się ma możliwość częściowego zwalniania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy nie wytwarzają popiołów paleniskowych.

Ponadto wzmocniona ma być pozycja obywateli i przedsiębiorców w razie ich sporów z ZUSem, wprowadzona będzie możliwość przepisania klubu sportowego wpisanego do ewidencji prowadzonej przez starostę do Krajowego Rejestru Sądowego, pojawią się też deregulacje dotyczące odpadów, prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli projekt zostanie uchwalony, przywrócona zostanie gminom autonomia w ustalaniu minimalnej liczby miejsc parkingowych realizowanych w ramach inwestycji mieszkaniowych, wyeliminowana zostanie uznaniowość przy wydawaniu przez komendantów policji pozwolenia na broń, pojawi się możliwość orzekania przez samorządowe kolegia odwoławcze w niektórych sprawach w składach jednoosobowych i obradowania w trybie zdalnym.

Jak wskazują posłowie PiS, przepisy mają poszerzyć konstytucyjnie zagwarantowane wolności obywateli i przedsiębiorców: wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność osobistą. „Wzmacniają realizację prawa własności. Redukują biurokrację, która hamuje rozwój i uprzykrza życie” – podkreślił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Projekt powstał przy wsparciu członków Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, na wniosek obywateli, stowarzyszeń przedsiębiorców oraz Rzecznika MiŚP, RPO czy Krajowej Rady Notarialnej samorządowych kolegiów odwoławczych.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/X/w Wj/MG

facebook
by e-smart.pl