PE za zaostrzeniem przepisów dot bezpieczeństwa zabawek

Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Regulacje mają na celu lepszą ochronę dzieci przed zagrożeniami.

Przepisy zaostrzają wymogi stosowania niektórych substancji chemicznych w zabawkach. Istniejący zakaz dotyczący substancji rakotwórczych i mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość został rozszerzony o chemikalia, które zaburzają gospodarkę hormonalną lub te wpływające na układ oddechowy.

Wszystkie zabawki sprzedawane w Unii powinny mieć tak zwany cyfrowy paszport potwierdzający zgodność z zasadami bezpieczeństwa. A elektroniczne zabawki interaktywne musza być zgodne ze standardami bezpieczeństwa, ochrony i prywatności już w fazie projektowania.

Przepisy mają na cele zmniejszenie liczby niebezpiecznych zabawek sprzedawanych na unijnym rynku. W raporcie sprzed dwóch lat dotyczącym ostrzeżeń o niebezpiecznych produktach w Unii zabawki były na pierwszym miejscu stanowiąc 23 procent wszystkich powiadomień.

 

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/i mg/w to/MG

facebook
by e-smart.pl