Parlament Europejski potępił represje reżimu białoruskiego wobec opozycjonistów

Parlament Europejski – rezolucja – potępienie represji – Białoruś – opozycjoniści i ich rodziny Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił represje reżimu białoruskiego wobec opozycjonistów i członków ich rodzin. W styczniu władze białoruskie przeprowadziły akcję represyjną na dużą skalę. Parlament Europejski potępił ostatnią falę masowych aresztowań na Białorusi, wezwał reżim Aleksandra Łukaszenki do zaprzestania represji politycznych i przypomniał o jego zobowiązaniach międzynarodowych. Europarlamentarzyści zażądali także uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i wypłaty zadośćuczynienia członkom ich rodzin. Parlament Europejski podtrzymał też swoje stanowisko w sprawie mających odbyć się w lutym wyborów parlamentarnych i lokalnych na Białorusi, wzywając państwa Unii Europejskiej, by nie uznały ich rezultatów. Opowiedział się też za wprowadzeniem nowych sankcji przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki W końcu stycznia białoruskie KGB urządziło obławę w różnych regionach kraju. Funkcjonariusze wchodzili do domów, w których mieszkają rodziny więźniów politycznych, dokonując rewizji i zatrzymań. Ponad 200 osób, w tym żony i matki opozycjonistów, zostało poddanych przesłuchaniom w siedzibach KGB i milicji. Oskarżono ich o „finansowanie działalności ekstremistycznej”. Część z zatrzymanych została skazana na areszt administracyjny od trzech do 15 dni.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/svaboda.org/#Val/w OK

facebook
by e-smart.pl