Oświadczenie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki

Bukaresztańska Dziewiątka – oświadczenie Potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę, wskazanie Rosji jako największego zagrożenia bezpieczeństwa krajów sojuszniczych oraz wsparcie Ukrainy – takie punkty znalazły się we wspólnym oświadczeniu przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki. Wydano je po szczycie przywódców krajów wchodzących w jej skład, na którym gościem byli prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz szef NATO Jens Stoltenberg. „Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa. W odpowiedzi na krwawą agresywną wojnę Rosji sojusznicy zareagowali zdecydowanie, w zjednoczony i odpowiedzialny sposób. Aby chronić własnych obywateli i terytorium, Sojusznicy są przywiązani do wdrożenia nowej podstawy odstraszania i postawy obronnej NATO oraz do wzmacniania sojuszniczej obecności wojskowej w naszych krajach” – napisano w oświadczeniu. Sygnatariusze zapowiedzieli systematyczne wzmacnianie wschodniej flanki NATO. „Przed szczytem w Wilnie będziemy nadal wzmacniać naszą postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej od Bałtyku do Morza Czarnego. NATO i jego zobowiązanie do wzajemnej obrony zawarte w Artykule 5 pozostają filarem euroatlantyckiego bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie. Przywódcy Bukaresztańskiej Dziewiątki podkreślili, że oczekują na wstąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego Finlandii i Szwecji. Sygnatariusze wezwali do ukarania rosyjskich zbrodni wojennych dokonanych na Ukrainie. „W najostrzejszych słowach potępiamy wojnę napastniczą Rosji. Liczba ofiar wśród cywilów na Ukrainie rośnie z powodu masowych ataków rakietowych Rosji oraz celowych ataków na infrastrukturę krytyczną, w tym poprzez wykorzystanie obszaru Morza Czarnego jako poligonu do tych ataków. Osoby odpowiedzialne za okrucieństwa i zbrodnie wojenne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać międzynarodową presję na Rosję. Potępiamy także wszystkich, łącznie z Białorusią, którzy aktywnie ułatwiają prowadzenie przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie” – napisano w oświadczeniu. Przywódcy formatu zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją oraz jej euroatlantyckie aspiracje. „Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do obrony przed rosyjską agresją w celu odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium i ma prawo do wyzwolenia terytoriów okupowanych w uznanych międzynarodowo granicach. W tym celu będziemy kontynuować wsparcie wysiłków Ukrainy, tak długo, jak to będzie konieczne. Oddajemy cześć bohaterstwu narodu ukraińskiego oraz męstwu jego wojska” – czytamy w dokumencie. „Jesteśmy gotowi do bliskiej współpracy i wsparcia naszych partnerów: Republiki Mołdawii, Gruzji, Bośni i Hercegowiny, którzy są najbardziej narażeni na destabilizujące i szkodliwe wpływy Kremla, na wschodzie i południu Sojuszu – podkreślono w oświadczeniu. Obecny na szczycie prezydent USA Joe Biden podkreślił zobowiązania członków NATO wynikające z artykułu piątego paktu, wsparcie dla Ukrainy oraz wzmacnianie wschodnieuj flanki sojuszu – napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/prezydent.pl/whitehouse.gov/d mile/w dyd

facebook
by e-smart.pl