Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Coman vs Rumunia.

 

Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Coman vs Rumunia.

 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni dzisiejszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej de facto oznaczającym legalizację związków monopłciowych.

Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: „Pojęcie „współmałżonka” w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodziny obejmuje współmałżonków tej samej płci. Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych, to nie mogą naruszać swobody pobytu obywatela Unii na swoim terytorium, odmawiając wydania jego mającemu tę samą płeć współmałżonkowi, będącemu obywatelem państwa nienależącego do Unii, pochodnego prawa pobytu na swoim terytorium”.

Wyrok ten podważa najważniejszy artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej dotyczący definicji małżeństwa oraz rodziny, głoszący, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Wyrok ten jest przekracza kompetencje Unii Europejskiej w obszarze prawa rodzinnego.

Dzisiejszy wyrok stanowi niestety wielki krok do możliwości zawierania małżeństw homoseksualnych w naszym kraju. W najbliższych latach może okazać się, że związki jednopłciowe będą mogły adoptować dzieci, co stoi w sprzeczności z dobrem i bezpieczeństwem tychże dzieci, a także jest formą narzucenia ideologii Nowej Lewicy większości społeczeństwa.

W najbliższym czasie będziemy konsultować się z innymi organizacjami pozarządowymi i poinformujemy o dalszych krokach.

Od władz polskich oczekujemy czytelnego stanowiska w sprawie dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

 

Dzieci mają prawo do wychowania przez mamę i tatę!

 

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

facebook
by e-smart.pl