Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty w sprawie insynuacji Pawła Rabieja dotyczących Ruchu 4 Marca

Oświadczenie,

 

Dnia 19 lipca 2019 roku wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, komentując uzyskanie dotacji przez Fundację Mamy i Taty na rozbudowę obywatelskich organizacji strażniczych, stwierdził w wywiadzie dla Radia Zet: „Wystąpimy do Narodowego Instytutu Wolności o informację w tej sprawie, a także przyjrzymy się działalności stowarzyszenia Ruch 4 Marca. Wsparcie państwa dla organizacji zajmujących się walką z osobami o odmiennej orientacji seksualnej to jawne wspieranie dyskryminacji”.

 

Stanowczo sprzeciwiamy się posądzeniom jakoby Fundacja Mamy i Taty prowadziła walkę z mniejszościami seksualnymi lub wspierała ich dyskryminację. W naszych działaniach zawsze bronimy konstytucyjnego porządku prawnego. Ruch 4 Marca powstał w odpowiedzi na działania władz Warszawy wdrożenia karty LGBT+.

 

Karcie Wolności stwierdzamy: „Chcemy, aby nasze rodziny i dzieci były bezpieczne, abyśmy jako wolni ludzie decydowali o sposobie i systemie wartości, w jakim nasze córki i synowie są kształtowane i wychowywane. Władze Warszawy przyjęły kartę LGBT+, program, który ma być realizowany w szkołach, urzędach oraz przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

 

Karta ta wprowadza rekomendacje, wg których dzieci już od najmłodszych lat mają podlegać działaniom wywołującym ogromne wątpliwości.

 

W programie nauczania pojawi się +nowoczesna edukacja seksualna+ zgodna z zaleceniami WHO. Wg dokumentu dla 6-latków zaplanowano naukę o środkach antykoncepcyjnych. 9-letnie dzieci mają być uczone jak praktycznie stosować prezerwatywy.

 

Karta LGBT+ narusza nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa i wolności. W opinii prawników wdrożenie jej wytycznych może też prowadzić do naruszenia szeregu postanowień Konstytucji RP”.

 

Naruszenia mogą dotyczyć artykułów: 7. (zasady działania organów samorządu), 20. (zasady wolności gospodarczej), 25. ust. 2. (zasady bezstronności władz publicznych), 48. (poszanowania i ochrony praw rodziców), 72. (zasady ochrony dzieci) i 73. (zasady wolności twórczości artystycznej).

Wyrażamy zadowolenie, iż Narodowy Instytut Wolności wsparł oddolne działania rodzicielskie mające na celu realizację art. 72. i 48. polskiej Konstytucji i sprzeciwiamy się insynuacjom dotyczącym rzekomo dyskryminacyjnego charakteru podejmowanych przez nas działań.

 

 

Marek Grabowski

 

prezes Fundacji Mamy i Taty

facebook
by e-smart.pl