OPIS W Sejmie wniosek o Trybunał Stanu wobec M. Świrskiego

Sejm-Świrski-TK-wniosek W Sejmie zbierane są podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. O tym, że wniosek jest w Sejmie, poinformował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Podpisy zbierają przedstawiciele rządzącej koalicji. Minister kultury poinformował, że „faktyczne uzasadnienie wniosku przygotowanego już pod Trybunał Stanu to 50-stronicowy akt oskarżenia” przeciwko szefowi KRRiT. Zarzuty sprowadzają się do trzech podstawowych kwestii – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. Wśród zarzutów wobec szefa rady jest wstrzymywanie wypłaty środków abonamentowych dla mediów publicznych. Oprócz tego wskazano na politykę prowadzoną przez Macieja Świrskiego wobec mediów prywatnych, w tym kary dla TVN. Jak przypomniał Bartłomiej Sienkiewicz, media te były traktowane przez PiS jako „nieprzyjazne”. Według ministra kultury tego typu działania stanowiły rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur. Zarzuty wobec szefa KRRiT dotyczą także niewykonywania czynności statystycznych, które Rada powinna z mocy ustawy wykonywać. Prawnik i konstytucjonalista profesor Marek Chmaj powiedział, że zbieranie podpisów pod wnioskiem do Trybunału Stanu to uruchomienie procedury związanej z osądzeniem urzędnika. Wskazał, że składa się ona z kilku etapów. Najpierw pod wnioskiem musi się podpisać co najmniej 115 posłów – i te podpisy są właśnie zbierane. Podpisany wniosek jest przesyłany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Osoba, której wniosek dotyczy, bierze udział w postępowaniu: może składać wyjaśnienia i korzystać z pełnomocnika – podkreślił ekspert. Komisja następnie sporządza sprawozdanie, które przekazuje Sejmowi. Marek Chmaj zaznaczył, że w tym sprawozdaniu musi znaleźć się opinia, czy komisja jest „za” czy „przeciwko” pociągnięciu danej osoby do odpowiedzialności konstytucyjnej. Ostatecznie Sejm będzie głosował o postawienie w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Ekspert zaznaczył, że trudno w tej chwili mówić, jaki będzie wyrok. Maciej Chmaj zaznaczył, że Trybunał może ograniczyć się tylko do stwierdzenia winy Macieja Świrskiego, ale może również skazać go na utratę tytułu honorowego, odebranie odznaczeń, pozbawić prawa wyborczego na okres od 2 do 10 lat albo zasądzić zakaz zajmowania przez niego określonych stanowisk. Jeżeli trybunał uzna, że czyn wypełnia znamiona przestępstwa, może wymierzyć kary, przewidziane w ustawach karnych – podkreślił konstytucjonalista.IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ IAR zbiorcza/ d mw/i pl/w OK

facebook
by e-smart.pl