OPIS Marszałek senior M. Sawicki na otwarciu X kadencji Sejmu / Januszewska Klaudia Version:1

Sejm – posiedzenie – M.Sawicki Marszałek senior Marek Sawicki na otwarciu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji zaapelował do posłów o porzucenie przekonania o swej nieomylności w ustalaniu, co jest dobre i słuszne. Powiedział, że parlamentarzyści powinni otworzyć się na współpracę z ekspertami i lepiej słuchać wyborców oraz służących im dziennikarzy. W swoim wystąpieniu Marek Sawicki dodał, że stanowione prawo musi być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz oraz dialogu społecznym. Marszałek senior zwrócił również uwagę, że w demokratycznym państwie władza nie jest dana raz na zawsze. „Zgodnie z wolą suwerena zmieniają się prezydenci, premierzy, rządy, a także skład osobowy izby parlamentarnej. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne – Rzeczpospolita” – dodał poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marek Sawicki zaznaczył również, że nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentu.Jak dodał, są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy. To państwo prawa oraz godność człowieka. Marszałek zaznaczył, że przewinienia popełnione podczas sprawowała władzy powinny być naprawione środkami respektującymi prawo. „Delikty, jakich dopuszczono się przy wykonywaniu powierzonej władzy, mogą być sprawiedliwie ocenione i naprawione tylko środkami respektującymi obowiązujące prawo i konstytucyjny podział kompetencji” – powiedział marszałek senior. „Jestem pewien, że uczciwe zamiary uzdrowienia polskiej struktury państwowej znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie” – mówił Marek Sawicki wyraził nadzieję na zgodną współpracę między parlamentem a prezydentem Andrzejem Dudą. Marszałek senior powiedział, że nowa kadencja to również nadzieja na odbudowę poczucia zgody narodowej. Marek Sawicki podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas inauguracji nowej kadencji Sejmu. Zaznaczył, że wygłoszone przez niego słowa o poszanowaniu ustrojowej zasady współdziałania władz dają nadzieję na zmiany w Polsce zgodnie z oczekiwaniami narodu. Marek Sawicki podziękował również Polkom i Polakom za udział w wyborach parlamentarnych. Jak podkreślił, rodacy dali posłom i posłankom mandat zaufania, powierzając im misję odpowiedzialnej pracy o dobro wspólne. Marszałek senior powiedział, że Polska zasługuje na godne miejsce w społeczności międzynarodowej. Dodał, że wynegocjowany 20 lat temu format obecności Polski w Unii Europejskiej dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. „Podejmijmy starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego. Stanowią one solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów” – mówił Marek Sawiecki. Marszałek senior dodał, że motywacja do pracy na rzecz umocnienia pozycji Polski będzie czerpana z młodych polskich serc, które chcą i oczekują integracji.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/d kjan/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl