OPIS Kontrole w firmach transportowych

GITD – kontrole – firmy transportowe Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował, że od rana trwają kontrole w firmach transportowych z kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Do kontroli wytypowano ponad 60 przedsiębiorstw z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Wrocławia i Poznania. Alvin Gajadhur podkreślił, że w skoordynowanych działaniach biorą udział również kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusze Straży Granicznej i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i Nadzoru Budowlanego. Kontrole Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczyły między zasad prowadzenia działalności transportowej. „Wytypowano firmy, które zlokalizowane są pod tymi samymi adresami. Niestety tak się zdarza, że pod jednym adresem funkcjonuje kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt podmiotów. Kontrole mają wykazać albo wykluczyć prowadzenie tak zwanej wirtualnej działalności transportowej” – wyjaśniał Alvin Gajadhur. Główny Inspektor Transportu Drogowego przypomniał, że firmy transportowe muszą dysponować odpowiednią liczbą miejsc parkingowych dla zarejestrowanych pojazdów. Inspektorzy sprawdzają między innymi ten aspekt działalności. Kontrolerzy innych instytucji sprawdzają między innymi zeznania podatkowe, pozwolenia na pracę i warunki zatrudnienia pracowników. Generał Grzegorz Niemiec powiedział, że Straż Graniczna będzie sprawdzała między innymi legalność pobytu cudzoziemców zatrudnionych w takich firmach i warunki, w których pracują. „Będzie dokonywała czynności kontrolnych związanych z powierzeniem pracy, warunkami jej wykonywania, a także kontrole legalności pobytu. Sprawdzamy, czy cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski – jeżeli wykonują pracę – realizują to zgodnie z przepisami prawa krajowego, a także czy ich status w Polsce jest legalny” – mówił generał Grzegorz Niemiec. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski wskazał, że Rosjanie i Białorusini należą do tych mniejszości, których przedstawiciele najczęściej pracują w Polsce bez odpowiednich zezwoleń. Ten aspekt kontroli będzie bardzo ważny podczas wspólnych działań ze Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego. Pierwsze wyniki przeprowadzanych dziś kontroli mają być znane w ciągu dwóch tygodni.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/zbiorcza/d kwi/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl