opis 95. urodziny sędziego Bogusława Nizieńskiego

B. Nizieński – 95. urodziny – uroczystość Sędzia Bogusław Nizieński skończył 95.lat. Z tej okazji w Pałacu Belwederskim zorganizowano uroczystość jubileuszową. . Bogusław Nizieński urodził się w 2 marca 1928 w Wilnie. Podczas drugiej wojny światowej przyjął pseudonim „Sokół” i jako łącznik komendanta walczył w strukturach Armii Krajowej. Należał także do Narodowej Organizacji Wojskowej. W latach 1971-81 pracował na stanowisku wiceprzewodniczącego komisji zakładowej w departamencie nadzoru sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wraz z Adamem Strzemboszem od lat 80. organizował struktury „Solidarności”. 16 października 1998 roku został powołany na stanowisko Rzecznika Interesu Publicznego do spraw lustracji. Bogusławowi Nizieńskiemu życzenia złożył między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie i przedstawiciele parlamentu. Bogusław Nizieński dziękując za pamięć mówił, że swoje życie ofiarował Polsce. „To życie było piękne, bolesne ale piękne, życie dla Polski, najukochańszej najlepszej, najwspanialszej Rzeczpospolitej Polskiej, swoje życie podarowałem Polsce od najmłodszych lat, bo nie ma rzeczy piękniejszej niż najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska”- mówił. Bogusław Nizieński w rozmowie z IAR podkreślił, że walka o wolną Polskę zarówno z Niemcami, sowietami jak i z komunistycznymi władzami była obowiązkiem i potrzebą serca, ale też i trudnym doświadczeniem. „Dla mnie to była wielka rzecz, to było konieczne, żeby przeżyć tę chwilę. Dla mnie to była nie tylko walka z Niemcami, nie tylko szarpanie się z komunistami, ale musiałem przeżyć więzienie mojej mamy, przeżyć więzienie mojego ojca i moje, ale dumny jestem z tego, że mogłem coś Polsce ofiarować”- podkreślał. Majorowi, sędziemu Bogusławowi Nizieńskiemu z okazji jego 95. urodzin, życzenia złożył prezydent Andrzej Duda. W okolicznościowym liście odczytanym przez szefa jego gabinetu Pawła Szrota prezydent podkreślił niezłomność i przywiązanie jubilata do wartości patriotycznych. „W całej swojej długiej aktywności publicznej i zawodowej, wbrew zmieniającym się trendom i mijającym epokom, pozostawał Pan wzorem człowieka niezłomnego, zawsze wiernego fundamentalnym wartościom i nieomylnie wybierającego dobro. Prawość i uczciwość, należące do kanonu etycznego formacji niepodległościowej, zahartowane w próbach czasów wojny i okupacji hitlerowskiej oraz terroru komunistycznego, przeniósł pan aż do naszej współczesności” – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent przekazał jubilatowi także słowa uznania i wdzięczności za wieloletnią służbę Polsce. „Dziękuję za to wspaniałe świadectwo sił ludzkiego ducha i za bezcenne dziedzictwo pokolenia odrodzonej II Rzeczypospolitej, które również dzięki panu przetrwało i jest dzisiaj znowu bliskie sercom młodych Polaków” – napisał w liście Andrzej Duda. Życzenia Bogusławowi Nizieńskiemu złożył również Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzyk mówił podczas uroczystości, że jubilat uosabia wszystkie te cnoty, które tworzą nasz polski, niepodległościowy kod kulturowy. Szef Urzędu dodał też, że jubileusz jest okazją do podziękowania Bogusławowi Nizieńskiemu. „Dziękujemy dzisiaj Panu za pańską służbę dla Polski trwającą od II Rzeczypospolitej, przez trudne lata okupacji niemieckiej i sowieckiej, przez czas zniewolenia komunistycznego, dziękujemy też za służbę wolnej Polsce, w III Rzeczpospolitej”- poiwiedział. Jan Józef Kasprzyk dziękował sędziemu Nizieńskiemu również za „wskazywanie drogi ku Polsce suwerennej”. „Dziękujemy Panu za wspaniałe życie, za odwagę, za poświęcenie, za honor, który jest nieodłącznym elementem pańskiej służby i postawy. Dziękujemy za to, że słowa sędziego Bogusława Nizieńskiego są jak drogowskaz, który nas prowadzi ku Polsce pańskich marzeń, Polski dumnej, wolnej, suwernnej, zawsze niepodległej” – podkreślał Jan Józef Kasprzyk. Bogusław Nizieński w 1991 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości.W 2008 roku sędzia Bogusław Nizieński „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną” został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Obecnie Bogusław Nizieński przewodniczy Radzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych funkcjonującej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Banach/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl