ONZ wezwała Białoruś do ponownego rozpatrzenia dekretu ws paszportów

Białoruś-ONZ-paszportu Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Białoruś do ponownego rozpatrzenia dekretu zakazującego ambasadom wydawania paszportów. ONZ ostrzegła, że grozi to naruszeniem praw tysięcy Białorusinów żyjących poza granicami swojego kraju. Białorusini mieszkający za granicą do tej pory mogli uzyskać nowe paszporty w placówkach dyplomatycznych. Jednak opublikowany w poniedziałek dekret stanowił, że odtąd Białorusini mogą otrzymać nowy paszport lub przedłużyć jego ważność jedynie w „służbach konsularnych właściwych dla ostatniego miejsca zameldowania” na terytorium Białorusi.„Dekret zakazujący wydawania lub odnawiania paszportów za granicą stwarza ryzyko naruszenia praw tysięcy Białorusinów na uchodźctwie, w tym ich swobody przemieszczania się” – napisało Biuro Praw Człowieka ONZ na X, znanym wcześniej jako Twitter. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska przestrzegła w tym tygodniu Białorusinów w mediach społecznościowych, aby nie wracali do kraju po paszport, jeśli grozi im prześladowanie. „Żaden dokument na świecie nie jest wart wolności człowieka” – napisała Swietłana Tichanowska. Według organizacji prawniczej Wiasna na Białorusi przetrzymywanych jest obecnie 1501 więźniów politycznych. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/afp/w moc

facebook
by e-smart.pl