Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum przy Rakowieckiej w Warszawie

Żołnierze Wyklęci – muzeum – obchody Pozostawali wierni przysiędze, walczyli o niezależność ojczyzny – tak Żołnierzy Wyklętych wspominają uczestnicy uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Końca dobiegła tam pierwsza faza zaplanowanych na dziś uroczystości. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki mówił, że żołnierze niezłomni walczyli o niezależność Polski przed i po II wojnie światowej – w warunkach konspiracji. „Żołnierze podziemia antykomunistycznego wykonywali wciąż ten sam rozkaz. To ten rozkaz, który wykonywali przed rokiem 1939, także w warunkach II wojny światowej. Ta przysięga wciąż ich obowiązywała po roku 1945. To była ta sama walka, ta sama przysięga, ta sama wierność i ta sama wolna Polska, o którą walczyli” – wyliczał prezes. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że działania Żołnierzy Wyklętych przynosiły realne korzyści dla nich i kraju. „Ta walka nie tylko miała sens w wymiarze symbolicznym, ale i realnym. Ona oznaczała, że wiele osób zostało pozostawionych przy życiu, odzyskało wolność. Miała ta walka sens, bo żołnierze ci ratowali polską wieś przed masową kolektywizacją” – twierdził. Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości, w muzeum przy ulicy Rakowieckiej uroczyście otwarto zrekonstruowaną celę, w której więziony był podpułkownik Łukasz Ciepliński – znajduje się ona w dawnym Pawilonie X dawnego mokotowskiego więzienia. W godzinach 11-18 w Muzeum będzie trwał dzień otwarty. O godzinie 19.00 celebrowana będzie Msza święta w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego, a po niej o godzinie 20 pod Ścianą Śmierci – czyli w godzinę egzekucji członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – odbędą się uroczystości.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fedusio/i pcz/w Wj

facebook
by e-smart.pl