O koordynowanej podstawowej opiece zdrowotnej na sejmowej komisji zdrowia

Zdrowie – POZ – opieka koordynowana Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej jest wprowadzana bez zakłóceń- mówił podczas sejmowej komisji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister podkreślił, że opieka koordynowana i świadczenia w budżecie powierzonym POZ dotyczą pacjentów powyżej 18. roku życia. W ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej wprowadzono możliwość diagnostyki i leczenia: nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków, cukrzycy, astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, niedoczynności tarczycy a także diagnostyki pojedynczych i mnogich guzków tarczycy. Koordynowana opieka w POZ wprowadziła szereg nowych rozwiązań , które mają przyczynić się do poprawy wyników leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej – mówił wiceminister. Chodzi o wprowadzenie koordynatora opieki w POZ oraz określenie jego zadań, określenie zakresu badań w POZ, wprowadzenie porady kompleksowej oraz indywidualnego planu opieki medycznej, wprowadzenie konsultacji: pacjent – lekarz specjalista, lekarz POZ – lekarz specjalista, konsultacji dietetycznych, porad edukacyjnych wykonywanych przez lekarza lub pielęgniarkę POZ. Dotychczas podpisano około 2 tysięcy umów na świadczenie koordynowanej podstawowej opieki zdrowotnej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Góra/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl