O 10.00 w Sejmie wysłuchanie publiczne projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

Sejm – Trybunał Konstytucyjny – projekty ustaw – wysłuchanie publiczne O 10.00 w Sejmie wysłuchanie publiczne poselskich projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Do udziału w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zgłosiło się ponad 30 osób, wśród nich przedstawiciele między innymi Krajowej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Batorego czy Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Głos zabiorą byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień i Andrzej Zoll, profesor Marcin Matczak oraz były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Projekty ustaw autorstwa polityków koalicji rządowej wpłynęły do Sejmu w marcu. Są elementem pakietu czterech projektów aktów prawnych dotyczących kompleksowej reformy Trybunału. Najważniejsze ze zmian, jakie proponowane przepisy miałyby wprowadzić, to między innymi możliwość przejścia sędziego TK w stan spoczynku w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy oraz przejęcie obowiązków prezesa TK przez sędziego o najdłuższym stażu w Trybunale. W ciągu trzech miesięcy Zgromadzenie Ogólne Sędziów przedstawiłoby prezydentowi kandydatów na nowego prezesa a możliwość przejścia w stan spoczynku nie dotyczyłaby osób nieuprawnionych do orzekania. Kandydatami na sędziego Trybunału mogłyby być osoby, które od co najmniej 4 lat nie są czynnymi politykami, wyróżniają się wiedzą prawniczą i posiadają kwalifikacje prawne wymagane do bycia sędzią Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ważny będzie również wiek kandydata – nie może mieć mniej niż 40 i więcej niż 70 lat. Wydane w ostatnich latach wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane w ostatnich latach przez osoby nieuprawnione byłyby nieważne i nie wywierałyby skutków prawnych. Rozszerzeniu miałby ulec zakres rozpoznawania skarg konstytucyjnych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Turkowska/w dwi/

facebook
by e-smart.pl