Nowa kampania Mamy i Taty

Badania opinii społecznej pokazują, że 81% dorosłych Polaków postrzega jako problem rosnącą liczbę rozwodów.

Polska na tle krajów europejskich wykazuje w tym obszarze alarmującą dynamikę (wskaźnik rozwodów w miastach dochodzi do 40%).

Doświadczenia innych krajów dowodzą, że osłabienie instytucji małżeństwa w systemie prawnym skutkuje zawsze lawinowo rosnącą liczbą rozwodów (np. hiszpańska ustawa o tzw. ekspresowych rozwodach w ciągu 5 lat spowodowała wzrost liczby rozwodów o 277 %, 110 tysięcy rozwodów rocznie – najwięcej w Europie).

Rozwód to zazwyczaj pogorszenie sytuacji materialnej, społecznej i zawodowej kobiet, szczególnie tych, które po rozwodzie wychowują samotnie dzieci.

Rozwód to zarazem największa trauma dla dzieci, z którą przegrywa nawet śmierć jednego z rodziców.

Badania pokazują również, że rozwód powoduje m.in. regres w rozwoju psychofizycznym dziecka, pogorszenie stanu zdrowia w związku obniżeniem sprawności systemu immunologicznego i wiele innych negatywnych skutków.

W skali społecznej natomiast rozwody powodują m.in. bezpośredni wzrost kosztów leczenia w publicznej służbie zdrowia, ale też dalekosiężne skutki płynące z gorszej lub utrudnionej socjalizacji dzieci z rozbitych rodzin.

W badaniach amerykańskich brak pełnej rodziny jest wiązany np. z 63% samobójstw wśród młodzieży, z faktem, iż 85% wszystkich dzieci z rozbitych rodzin wykazuje zaburzenia behawioralne, 71% tych dzieci porzuca szkołę, a 85% młodzieży osadzonych w więzieniach pochodzi z rozbitych rodzin.

Postulowane przez różne środowiska społeczne i poltyczne zmiany w naszym systemie prawnym mają umożliwić legalizację konkubinatów w postaci związków rejestrowanych jako pośredniej formy pomiędzy małżeństwem a konkubinatem.

Osłabi to instytucję małżeństwa tworząc dla niej „atrakcyjną” alternatywę łatwo „rozwiązywalną” w trybie „ekspresowym” bez rozwodu a jedynie za 6 miesięcznym „wypowiedzeniem” jednej ze stron. Zarazem związki te mają otrzymać większość przywilejów małżeńskich przy minimum zobowiązań partnerów.

Fundacja Mamy i Taty przygotowuje kampanię społeczną, której celem będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na wagę tego problemu.

Oszacowanie propozycji mediowej realizacji kampanii kształtuje koszt tego przedsięwzięcia na poziomie 150 tys. PLN z czego:

Jako Fundacja nie jesteśmy w stanie unieść ciężaru tego projektu z własnych środków.

Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak my podzielają Państwo przekonanie o konieczności ochrony instytucji małżeństwa.

Ufamy więc, że zechcą Państwo wspomóc nasz projekt choćby drobnym zaangażowaniem finansowym.

Polecamy jednorazowe lub stałe wpłaty na nasz rachunek bankowy

Alior Bank 40 2490 0005 0000 4520 3441 2862

oraz dla wpłat z zagranicy

SWIFT/BIC: ALBPPLPW

IBAN: PL40249000050000452034412862

lub wybór płatności on line

http://www.mamaitata.org.pl/pomoz

Z wyrazami szacunku

facebook
by e-smart.pl