NIK skierowała wniosek do TK o zbadanie ustaw covidowych

NIK – kontrola – TK – ustawy covidowe – M. Banaś Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją tak zwanych ustaw covidowych. NIK przedstawiła wyniki trzech kontroli dotyczących działań rządu podczas pandemii koronawirusa. Prezes NIK Marian Banaś wskazał, że chodzi o wątpliwości dotyczące sposobu uchwalania specustawy covidowej i jej nowelizację. „Wątpliwości powstały na tle sposobu uchwalania tak zwanych specustawy covidowej z 2 marca 2020 roku i tak zwanej ustawy zmieniającej z 31 marca 2020 roku, na podstawie której powołano do życia fundusz przeciwdziałania COVID 19” – przekazał prezes NIK. „Ponadto wątpliwości co do zgodności z konstytucją budził szereg szczegółowych zapisów obydwu tych ustawach” – dodał. Marian Banaś wymienił trzy kluczowe kwestie, w związku z którymi zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów. We wniosku, NIK chce zbadania „czy tryb uchwalenia obydwu ustaw był zgodny z konstytucją”, zbadania „czy są zgodne z ustawą zasadniczą przepisy dające organom administracji rządowej nadzwyczajne uprawnienia do wydawania poleceń samorządom i zwykłym obywatelom”, a także „czy zgodne z ustawą zasadniczą są przepisy, na podstawie których został utworzony fundusz przeciwdziałania COVID-19” – poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dyrektor delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis przekazał, że po przeprowadzonych kontrolach zostało wysłanych ogółem dziewięć zawiadomień do prokuratury. Trzy z nich dotyczą zakupu respiratorów przez ówczesnych ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. Cztery zawiadomienia zostały wysłane w sprawie działań ówczesnego wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego przy tworzeniu szpitala tymczasowego we Wrocławiu. NIK złożył też dwa zawiadomienia dotyczące ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w zakresie ponoszenia kosztów na szpital tymczasowy „Jaskółka” w hali w Tarnowie. W odpowiedzi, Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało komunikat, w którym „stanowczo nie zgadza się z zarzutami”. Resort przekazał, że wszelkie działania były „nakierowane na ratowanie życia ludzkiego” z troską, aby „żadna złotówka nie została wydana bez celu”. Ponadto, ministerstwo wskazało, że „swoje działania opierało przede wszystkim na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i wojewodów” Minister Jacek Sasin skomentował konferencję prasową NIK jako „wciąganie Izby w brudną kampanię wyborczą”IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Youtube NIK/d jo/w to/

facebook
by e-smart.pl