Nie dla bezpłatnych hosteli LGBT i bezprawnej edukacji seksualnej. Podpisz petycję. Pomóż!

List do Przyjaciół Fundacji Mamy i Taty

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Mamy i Taty w dniu 7 czerwca 2021 roku zorganizowała na Placu Bankowym briefing prasowy. Podczas briefingu z udziałem Ministra Marcina Romanowskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości) przedstawiliśmy dwie petycje dotyczące powstrzymania finansowania edukacji seksualnej typu C oraz przeciwko bezpłatnym hostelom LGBT.

Podczas briefingu miałem okazję stwierdzić: Odnośnie edukacji seksualnej udało nam się w marcu 2019 roku zablokować pewne rozwiązania proponowane w karcie LGBT.

Obecnie miasto proponuje realizację zajęć poza szkołą. Nie znany jest program zajęć, podstawa naukowa programu, sposób i miejsce rekrutowania uczestników oraz przetwarzania zgód na udział.

Program ten jest wielką niewiadomą.”
PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO BEZPRAWNEJ DEMORALIZACJI DZIECI!

A dlaczego protestujemy przeciwko bezpłatnym hostelom LGBT:

„Naszym zdaniem przedstawiony projekt w sposób rażący narusza przepisy Konstytucji RP i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przez to, iż jego realizacja stanowi zagrożenie zasady przejrzystości gospodarowania finansami publicznymi. Nieznane są ponadto kryteria, które przesądziły, że pochodzące z pieniędzy podatników pieniądze mają być przeznaczone na działania podejmowane przez stowarzyszenie Lambda.

Założeniem realizowanego programu jest utajnienie miejsc mających na celu służenie schronieniu i wsparciu interwencyjnego dla osób LGBT+, rzekomo w celu uniknięcia sytuacji homofobicznych ataków wobec osób korzystających z tych punktów. Podnieść zatem należy, że zasada jawności finansów publicznych nie może doznać uszczerbku wskutek wyimaginowanych i irracjonalnych w naszej ocenie obaw osób decydujących o wydatkowaniu pieniędzy publicznych.

Tymczasem utajnienie ośrodków wsparcia powoduje, iż nie wiadomo, ile tych ośrodków jest, jakie mają rzeczywiste potrzeby i w jakim trybie dokonywać ma się kontrola nad sposobem wydatkowania pieniędzy publicznych na ich utrzymanie.

W dalszej kolejności podnieść należy, iż realizacja projektu może potencjalnie umożliwić  funkcjonowanie ośrodków mających na celu służenie schronieniu i wsparciu interwencyjnego dla osób LGBT+ poniżej osiemnastego roku życia, tj. dzieci. Otóż wskazać należy, że funkcjonowanie tego rodzaju ośrodków nie mieści się w granicach obowiązującego prawa kształtujących system pieczy zastępczej nad dzieckiem i potencjalnie może stanowić pogwałcenie gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).”

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO FINANSOWANIU BEZPŁATNYCH HOSTELI DLA LGBT!

Szczegóły analiz prawnych i treść petycji można znaleźć na serwisrodzinny.pl w dziale petycje.

Obie petycje można podpisać na stronie serwisrodzinny.pl

 

Gorąco zachęcam Państwa do podpisania obu petycji i podzielenia się linkami w Waszych mediach społecznościowych.

 

Bardzo mocne, rzeczowe analizy prawne przygotowane na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wzbudziły zainteresowanie mediów i prawników. To daje nam nadzieję na to, że uda się powstrzymać bezprawne działania Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

 

Przygotowanie analiz prawnych nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy finansowej.

Każda złotówka pomaga nam bronić rodziny przed chorymi ideologiami. Dziękuję!

 

Powstrzymanie pomysłów warszawskich urzędników jest to o tyle istotne, że w ślad za Warszawą chcą podążyć tęczowi ideolodzy w innych samorządach w Polsce.

 

Dziękuję mediom za rzetelne relacjonowanie naszych działań. Wasza praca jest kluczowa dla promocji wartości rodzinnych.

 

Pozdrawiam Państwa dziękując za wszelkie wsparcie,

 

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

 

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO FINANSOWANIU BEZPŁATNYCH HOSTELI DLA LGBT!

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO BEZPRAWNEJ DEMORALIZACJI DZIECI!

zdj. Pixabay

facebook
by e-smart.pl